JAUNIEŠIEM!

projekts I.K.P.   

PIESAKIES DZĪVES SPĒLĒM* !

20.01.2018. – Izglītojošā spēle „ Komanda 1 ”

03.02.2018. – Izglītojošā spēle „ Komanda 2 ”

10.02.2018. – Izglītojošā spēle „ Līderi ”

17.02.2018. – Izglītojošā spēle „ Izvēle ”

24.02.2018. – Izglītojošā spēle „ Bizness ”

Spied, lai pieteiktos!
KOMANDA 1- 20.01.2018. (sestdiena 10:00-13:00)

KOMANDA 2 - 03.02.2018. (sestdiena 10:00-13:00)

Spēle, kuras gaitā dalībnieki apgūst komandas darbības principus, nostiprina sadarbību un iepazīstas ar Izglītojošo spēļu noteikumiem.

Spēles dalībnieki paši meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

  • Kas ir komanda?  Kad un kāpēc  tā ir vajadzīga?
  • Kāpēc komandas mēdz būt neefektīvas?
  • Kā darbojas veiksmīga komanda un kā tādu izveidot?
Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas prasmes:
  • Katra komandas dalībnieka stipro pušu atklāšana
  • Uzticības palielināšana dalībieku vidū, komandas gara veidošana
  • Savstarpēja sadarbība, dažādu lomu pieņemšana komandā
  • Stratēģiskā domāšana,  kopīga komandas lēmuma pieņemšana
  • Efektīvas komandas veidošana

„ LĪDERIS ” - 10.02.2018. (sestdiena 10:00-13:00)

Spēle, kas ļauj piedzīvot to, ka vajadzības gadījumā ikviens no mums spēj veikt līdera lomu. Dalībnieki apzinās, ka labs līderis spēj ne tikai vadīt komandu, bet arī kļūt par efektīvu komandas dalībnieku. Spēles gaidā katram dalībniekam tiek dota iespēja uzņemties atbildību un nospēlēt līdera lomu.

Spēles dalībnieki paši meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

  • Ko nozīmē līderis?
  • Kādas īpašības piemīt līderiem?
  • Kā rodas līderi?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas prasmes:

  • Līdera īpašību saskatīšana sevī un apkārtējos
  • Klausīšanās un sadzirdēšana
  • Sava viedokļa pamatošana un citu viedokļu cienīšana
  • Iejušanās līdera lomā

„ IZVĒLE ” - 17.02.2018. (sestdiena 10:00-13:00)

Otrā spēle, kuras gaitā dalībnieki apzinās, ka atbildības uzņemšanās- tas ir pirmais solis ceļā uz veiksmi. Dalībnieki piedzīvos, ka no katra paša ir atkarīgs kā virzās notikumu gaita un ir bezjēdzīgi vainot apkārtējos cilvēkus vai apstākļus.

Spēles dalībnieki paši meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

  • Kas ir lēmumu pieņemšanas process?
  • Kā pieņemt individuālus, kā komandas lēmumus?
  • Kā pieņemt zaudējumu, lai gūtu mācību un turpinātu virzību uz mērķi?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas prasmes:

  • Lēmuma pieņemšana
  • Atbildības uzņemšanās
  • Savas izvēles rezultāta novērtēšana
  • Lēmumi, kas mūs noved pie „win-win” (uzvarētājs- uzvarētājs) situācijas

„BIZNESS” - 24.02.2018.  (sestdiena 10:00-13:00)

Ceturtā spēle, kurā dalībnieki nokļūst biznesa aizkulisēs un piedzīvo, ka tas nav vienkārši pirkšanas- pārdošanas process, bet gan jaunas vērtības radīšana. Spēles gaitā dalībniekiem tiek dota brīnišķīga iespēja paust un attīstīt savas uzņēmēja spējas.

Spēles dalībnieki paši meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

  • Kādām īpašībām būtu jāpiemīt mūsdienu uzņēmējam?
  • Ko nozīmē radīt jaunu preces/ pakalpojuma vērtību?
  • Kā veicināt pārdošanu un piesaistīt investorus?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas prasmes:

  • Unikālas preces/ pakalpojuma radīšana
  • Reklāmas izveide, preces/ pakalpojuma prezentēšana
  • Izpratne par konkurenci un pieprasījumu
  • Ieraudzīt savu lomu un vietu mūsdienu biznesa sabiedrībā

* Izglītojošā dzīves spēle- īpaši veidota nodarbība, kurā katrs dalībnieks iesaistās darbojoties šeit un tagad. Spēlē tiek modelēta dzīves situācija, sekojot vienkāršai pārliecībai: labākais skolotājs ir pati dzīve. Dalībnieki spēles gaitā izmanto savas zināšanas, attīsta radošo un loģisko domāšanu, pilnveido komunikācijas un sadarbības prasmes,  un apgūst jaunus uzvedības modeļus (atbilstoši konkrētās spēles tēmai) turpmākai pielietošanai reālā dzīvē. Šo neformālās izglītības metodi izmantojam, jo tieši spēlē personība attīstās brīvi, mērķtiecīgi un harmoniski.

Notiks: Rīgas jauniešu centrā KAŅIERIS, Kaņiera ielā 15, Rīgā.

Spied, lai pieteiktos!


Projektu atbalsta:             Projektu īsteno:

 .